Innovation & Forskning

Lika gillar lika psykiska sjukdomar

En stor svensk studie visar att personer med liknande psykiska diagnoser dras till varandra.

Psykiska sjukdomar kan bero på stört immunsystem

Flera psykiska sjukdomar kan bero på en koppling mellan ett stört immunsystem och hjärnans utveckling. Det visar neurobiologisk forskning.