Hälsoångest

Hypokondri, inbillningssjuka eller hälsoångest är alla samma psykiska problem vilket är en extrem rädsla för att drabbas av allvarliga sjukdomar. I dag används hälsoångest som benämning på tillståndet.


Hälsoångest – ett psykiskt problem

Hypokondri hälsoångest

Hälsoångest kallas även för hypokondri och är ett psykiskt problem som ungefär en procent av befolkningen lider av.

Sjukdomen är lika vanlig hos kvinnor och män, men det är väldigt få som söker hjälp för hälsoångest.

Hälsoångest och hypokondri innebär att du har en mycket stor rädsla att drabbas av allvarliga sjukdomar. Det kan till och med gå så långt att du är helt övertygad om att du är dödligt sjuk vilket skapar stor ångest.

Går inte att lugna

En person som har hälsoångest blir inte lugn trots att sjukvårdspersonal säger att personen inte är sjuk eller har något att oroa sig för.

Alla kroppsliga besvär läses in av den som har hälsoångest och minsta lilla normala avvikelse gör att personen blir övertygad om att det är cancer eller någon annan allvarlig sjukdom.

Den stress, oro och ångest som uppstår i samband med detta gör att kroppen triggar igång fler symptom som exempelvis hjärtklappning, tryck i bröstet och hög puls.

Efter sjukdom

Det är inte ovanligt att en person som haft en svår sjukdom och blivit frisk, säg cancer, har hälsoångest en tid efter.

Det sker ofta som en reaktion på att man är orolig att sjukdomen ska komma tillbaka. Hälsoångest som följd av allvarlig sjukdom går ofta över av sig själv.

Symptom

  • Du är överdrivet orolig över att du är allvarligt sjuk eller kommer att bli.
  • Du letar hela tiden efter avvikande saker på kroppen som knölar och får ångest om du hittar något nytt.
  • Du har en överdriven konsumtion av läkemedel.
  • Du söker hela tiden bekräftelse från anhöriga att du är frisk men vågar aldrig lita på vad de säger.
  • Du tvekar inte på att gå till läkaren om du oroar dig över något på kroppen eller något konstigt symptom.
  • Du blir inte lugnad av att läkare och sjukvårdspersonal säger att du är frisk.
  • Du är missnöjd med den vård du får och känner att läkaren har missat något viktigt.
  • Du kan inte lita på att läkarundersökningar och behandlingar går rätt till.

Behandling

Eftersom att hälsoångest inte är en kroppslig sjukdom hjälper det inte hur mycket du än går till läkaren och gör undersökningar. Du kan göra alla undersökningar som finns att göra men du kommer inte bli av med dina problem.

KBT är en terapiform som visat sig vara mycket effektiv mot hälsoångest och numera kan du även genomgå en KBT-behandling på internet.

Läs mer om hypokondri på Hypokondri.se.