Psykiska sjukdomar kan bero på stört immunsystem

Flera psykiska sjukdomar kan bero på en koppling mellan ett stört immunsystem och hjärnans utveckling. Det visar neurobiologisk forskning.


Man har fram till nyligen trott att psykisk ohälsa orsakas av barndomen, försummelse, inre konflikter, feltänkande eller bara otur i genlotteriet.

Men neurobiologiska forskningen har hittat andra orsakssamband. Detta skriver Susanne Bejerot, psykiater, leg psykoterapeut och docent vid Karolinska institutet, på SVD.

Hon förklarar att precis som att andra sjukdomar så som allergier, astma, glutenintolerans eller inflammatoriska tarmsjukdomar orsakas av ett stört immunsystem så kan detta även gälla psykisk ohälsa.

Flera av de tillstånd som vi kallar psykiska sjukdomar har nämligen en immunologisk komponent. När en autoimmun process drabbar hjärnan kan den orsaka exempelvis psykos, tvångssymtom, anorexia och autismspektrumtillstånd.