Vanliga psykiska sjukdomar i Sverige

Det finns många olika psykiska sjukdomar där depression, ångest och panikångest hör till de vanligaste i Sverige.


Vad räknas som psykisk sjukdom?

Psykiska sjukdomar

Psykiska sjukdomar inte lika enkla att avgränsa som fysiska sjukdomar. Det finns dock diagnoskriterier för de alla.

De psykiska sjukdomarna och störningarna kategoriernas i olika grupper. Några av de vanligaste grupperna är ångestsyndrom, psykossjukdomar, beroendesjukdomar och förstämningstillstånd (att man har höjd eller sänkt sinnesstämning).

Ångestsyndrom är vanligast i Sverige

I Sverige är ångestsyndrom den grupp som är vanligast. Ungefär 7-12 procent av befolkningen är drabbad. I gruppen ångestsyndrom ingår panikångest, generell ångest, fobier och tvångssyndrom (OCD).

Ångest

Att ha ångest är mycket vanligt och symptomen är en känsla av att något katastrofalt kommer att hända. Hjärtat börjar slå snabbare, du börjar svettas, får klump i magen och i halsen. En del får svårare att andas.

Panikångest

Panikångest är en attack av extrem ångest. Panikångest kan kännas väldigt obehagligt men det är inte farligt. Ofta börjar det med ett tryck över bröstet, kvävningskänslor, svettningar, darrningar, illamående och frossa. Om du får panikångest ska du försöka ta det lugnt. Det är viktigt att veta att det inte är farligt och att det kommer att gå över – trots att det inte känns så.

Social fobi

Social fobi innebär att du är rädd för att få uppmärksamhet, tycker att det är jobbigt med nya människor och gruppkontakter. Vid allt för mycket uppmärksamhet kan personer med social fobi utveckla mycket stark ångest. Det är viktigt dock att inte lyssna på sin ångest och undvika det du får ångest av. För att bota social fobi måste du istället utsätta dig för sociala situationer.

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom eller som det också kallas OCD (obsessive compulsive disorder) betyder att du har väldiga problem med tvångsmässigt beteende. Det kan vara att du tvättar händerna sjukligt mycket eller att du måste kolla att dörren är låst åtta gånger annars får du extrem ångest.

Depression

En depression kan drabba vem som helst, när som helst i livet. Varannan kvinna och var tredje man sägs någon gång drabbas av depression.

Ofta beror en depression på en utlösande faktor och vanligt är att det rör sig som någon form av övergångsperiod i livet. Det kan vara sjukdom, dödsfall eller en skilsmässa. Det går att bli frisk från depression.

Ätstörningar

Ätstörningar är en sjukdom som innebär att man har ett problematiskt förhållande till sin kropp och till mat.

Anorexi

En person som lider av anorexi har en skev kroppsbild och svälter sig själv. Dessutom har personer med anorexi en stor viktfobi och oerhörd rädsla över att gå upp i vikt. En anorektiker är underviktig.

Bulimi

En bulimiker vill gå ner i vikt men på grund av självsvält så leder detta till hetsätning som sedan kompenseras med kräkning, laxeringsmedel, träning eller mer bantning/svält. En bulimiker är ofta normalviktig och därför kan sjukdomen vara svår att upptäcka.