KBT

KBT är en terapiform som grundar sig i två olika metoder – kognitiv terapi och beteendeterapi.


kbtKBT – Kognitiv beteendeterapi

En relativt ny och numera mycket populär terapiform är KBT. Terapiformen består av två metoder som kompletterar varandra i teori, problemanalys och behandlingsteknik.

Det ena perspektivet av terapiformen är det kognitiva som utgår ifrån att alla problem grundar sig i hur du ser på dig själv och din omgivning. Det andra perspektivet är beteendeperspektivet som analyserar hur du reagerar på din miljö.

Negativa tankar, negativa effekter

KBT menar att dina tankar, känslor och beteende påverkar och styr varandra. En negativ tanke har således en direkt negativ inverkan på hur du känner dig och därmed hur du beter dig. Genom att bryta ditt beteende kan du därmed också förändra dina tankar och känslor.

Vad gör KBT?

KBT inriktar sig på att förändra de tankar och beteenden som gör att problemen håller sig kvar eller blir värre.

KBT är med andra ord en framåtsträvande terapiform, den syftar till att blicka framåt och ta i tu med problemen genom att lära sig att hantera tankarna och känslorna istället för att hitta källan till problemet i exempelvis din barndom.

När passar KBT?

KBT är som tidigare nämnt en terapiform som hjälper vid väldigt många och olika problem och bekymmer. Några problem där man har kunnat se goda effekter av KBT är:

  • Ångest
  • Depression
  • Ätstörningar
  • Olika typer av missbruk
  • Problem som grundar sig i stress
  • Problem med sömnen
  • Problem med sex och samlevnad
  • Borderline
  • Kronisk smärta

Behandlingen

KBT är fokuserat kring handlingar, att du med rätt verktyg kan bli av med dina problem då du tränas till att lära dig se vilka som är de utlösande faktorerna.

Under behandlingen får du lära dig, träna och pröva nya tankesätt och beteenden som du kan använda i framtiden.

Internetpsykiatri

Du kan nu få KBT-behandling via internet. Det enda du behöver göra är att skaffa ett konto på ”Mina vårdkontakter”. Där kan du sedan läsa mer om internetpsykiatri och hur du går till väga vid en bokning.

Du behöver ingen remiss för att påbörja internetterapin och kostnaden ligger på 100 kronor i veckan. Utöver detta betalar du 350 kronor vid ett första besök för att kunna ställa en diagnos.

En KBT behandling via internet brukar ta mellan 10 till 14 veckor. Läs mer här om internetpsykiatrin.